Market Profile is een Russische onderneming met een internationaal netwerk van partnerorganisaties en een representative office in Nederland. We richten ons op het doen van kwalitatief hoogwaardig marktonderzoek en het organiseren van zakenreizen binnen Rusland:

MARKTONDERZOEK

In de volgende segmenten:

Onderzoeksmethoden:

DESK RESEARCH het analyseren van secundaire gegevens/data ( raadplegen van open bronnen: officiele statistieken, massamedia, reeds gedane onderzoeken, websites van concurrerende ondernemingen).
Voorbeelden van situaties waarbij desk research de meest geschikte onderzoeksmethode is:

NB! Ervaring leert ons dat het de moeite waard is om elementen van de mystery shopper- methode te benutten bij "desk research" ( Bijv. Een "mystery shopper" belt naar concurrerende ondernemingen met vragen over informatie die op de website te vinden is).
CASUS: Een internationaal opererende onderneming overwoog om nieuwe bouwmaterialen op de Russische markt te gaan brengen. De eerste stap was het uitvoeren van "desk research". Daarna hebben nadere informatie ingewonnen bij consumenten door middel van interviews.

KWALITATIEF ONDERZOEK is het vergaren van informatie in een niet vast omkaderd format en vormt de basis voor hypotheses en ideeen die verder onderzocht kunnen worden door middel van kwantitatief onderzoek.

KWALITATIEF OFF-LINE ONDERZOEK:

KWALITATIEF-KWANTITATIEF ONDERZOEK:

MYSTERY SHOPPING: interviewer/onderzoeker speelt de rol van shopper/klant en beoordeelt in die hoedanigheid het assortiment van producten en/of de varieteit aan diensten en/of de kwaliteit van de geboden service.

Het hangt af van de onderzoeksdoelstellingen en het soort producten en/of de soort diensten of het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van bezoeken aan retail-winkels of het telefoneren naar bedrijven ( bijv. de afdeling klantenservice).

Soms is het raadzaam om in het onderzoek zowel winkelbezoeken en telefoongesprekken te betrekken.

Mystery Shopping is de meest geschikte onderzoeksmethode wanneer ( voorbeelden): CASUS: Om de tot een optimaal portfolio van producten te komen, had een onderneming behoefte aan een overzicht van de door concurrenten aangeboden producten en diensten. Verder waren de verkooptechnieken van sales managers interessant voor deze client; op welke voordelen van de betreffende producten werd er eigenlijk de nadruk gelegd? Telefoontjes en winkelbezoeken door een Mystery Shopper gaven uitkomst.

KWALITATIEF ONLINE ONDERZOEK:

CASUS: Client was geinteresseerd in de mening van mensen met een hoog inkomen in twee Russische steden. De doelgroep bestond uit actieve internetgebruikers. Een online focus-groep discussie was de beste optie voor zowel de client als de respondenten.

KWANTITATIEF ONDERZOEK beslaat een groot aantal consumenten, maakt marktontwikkelingen en fenomenen zichtbaar op kwantitatief niveau en verifieert hypotheses tijdens langdurig kwalitatief onderzoek.

KWANTITATIEF OFFLINE ONDERZOEK:


KWANTITATIEF ONLINE ONDERZOEK:
CASUS: Een multinational had behoefte aan informatie over de gewoonten van consumenten ten aanzien van verschillende soorten Japanse producten. Om relevante gegevens te verzamelen voerden we een kwantitatief online onderzoek uit. Deze onderzoeksresultaten werden gebruikt om de ontwikkelingsstrategie van de onderneming voor de Russische markt te complementeren.

success

marketing research

with energy
English Français Nederlands

logo
flagi

NIEUWS

October 2012: Research & Results-expositie in Munchen >>

September 2012: Jaarlijks ESOMAR-congres in Atlanta >>

September 2011: Jaarlijks ESOMAR-congres in Amsterdam   >>

Jaarlijks ESOMAR-congres in Athene van 12 tot en met 15 september 2010   >>

success starts

logo
rus

Troy ounce  
   
   
  OVER ONS | NIEUWS | MARKTONDERZOEK | ZAKENREIZEN | PARTNERS | CONTACT